Er zijn Canadese onderzoekers welke een methode ontwikkeld hebben om kooldioxide (CO2) uit de lucht te filteren om er daarna o.a benzine van te maken. Het is een doorbraak om de transportsector klimaatneutraal te maken. Er wordt in de hele wereld veel gekeken naar mogelijkheden om kooldioxide te verwijderen uit de lucht. Het is een van de grootste bedreigingen van onze wereld. In een strijd tegen de opwarming van de aarde zal het verbruik sterk omlaag moeten gaan.. Want als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen. De oorzaken zijn bekend: onder andere door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. 

 

Een strijd tegen de klok: de opwarming van de aarde

Het is een strijd tegen de klok, omdat het lijkt alsof er steeds meer kooldioxide en dus broeikasgassen in de atmosfeer komen. De natuur helpt daar zelf al in mee. Om een ton CO2 uit de lucht te halen moeten vijftig bomen een jaar lang groeien. Maar dit is lang niet genoeg. De grote uitstoot is gestart in de periode van de industriële revolutie. De industrie heeft gezorgd voor dat wij dagelijkse fossiele brandstoffen kunnen gebruiken. De economische groei heeft ervoor gezorgd dat we allemaal een of twee auto’s hebben en met een vliegtuig op vakantie gaan. Nu krijgen we deels de rekening gepresenteerd en verandert de wereld en haar klimaat. De opwarming van de aarde betekent, dat de waterspiegel zal stijgen. Veel stukken land zullen zonder extra dijken veranderen.

 

Hoe verlagen we de uitstoot van kooldioxide?

Het is belangrijk om de opwarming tegen te gaan. Veel onderzoekers, universiteiten en ook bedrijven (zoals Carbon Capture) hebben aangetoond, dat er mogelijkheden zijn om kooldioxide uit onze lucht te halen. Carbon Capture heeft in het wetenschappelijke magazine Joule (energie) bekend gemaakt hoe ze voor 100 tot 200 euro een ton aan kooldioxide uit de lucht filteren. Er worden grote ventilatoren gebruikt om lucht aan te zuigen om vervolgens de kooldioxide in een groot vloeistofbad eruit te halen. Natuurlijk is dit al een overwinning. Maar nu komt het goede nieuws…..

 

Benzine maken van kooldioxide!

Benzine maken van kooldioxide

Het is goed om te weten, dat het hier nu niet stopt. De Canadezen laten ons namelijk zien hoe het mogelijk is om nieuwe producten van de kooldioxide te maken. De kooldioxide wordt dus gerecycled. Het is namelijk niet complex om benzine te maken van de kooldioxide. Benzine komt nu dus uit de lucht! Natuurlijk is er wel energie voor nodig. Wanneer hier echter windmolens of zonnepanelen voor worden gebruikt dan helpt het om de opwarming van de aarde tegen te gaan met schone energiebronnen.

 

Duurzame energie efficiënt gebruiken

Op deze manier is het mogelijk om op een meer efficiënte manier duurzame energie te gebruiken. Weer andere onderzoekers gebruiken groene stroom om het om zetten in waterstof. Maar ja de distributie van waterstof is geen sinecure. Daarnaast is op dit moment zijn er nog niet zoveel voertuigen welke op waterstof kunnen rijden. Maar goed, er is een proces van Carbon Capture die in staat is om van groene stroom benzine te maken.

 

Ongekende mogelijkheden

De mogelijkheden zijn enorm. Er is een ongelimiteerde hoeveelheid aan kooldioxide aanwezig om dit proces eigenlijk oneindig te blijven uitvoeren. Het grote knelpunt is natuurlijk het kostenplaatje. Met eigenlijk iedere uitvinding, is in het begin duur is om daarna in prijs te dalen. Zeker als het meer gebruikt gaat worden daalt de prijs sterker. Het is echter een uitstekende manier om de hoeveelheid broeikasgassen terug te drinken. Om een voetbal legende te citeren: elk nadeel heeft een voordeel.

Al meer dan 10.236 ondernemers gingen uw voor

Bestel de Q8 Liberty card!

  • Geen maandelijkse paskosten, ofwel gratis
  • Laagste landelijk brandstofprijs: €0,12  korting bij Tango
  • Tanken bij Tango, Sakko, Q8, Texaco, OK
  • Landelijke dekking: 551 tankstations 
  • Tanken in België en Luxemburg  bij 450 tankstations
  • Geen (standaard) borg betaling en transactiekosten
  • Btw teruggave met twee wekelijkse verzamelfactuur
  • Gratis gebruik van Q8 Liberty app